МОТИВация

static-ssl.businessinsider.com

             Скъпи Приятелю,

   Това, че се обръщам към теб като към приятел, не е просто формалност. Аз нямам врагове. Моята работа за последните 33 години беше да се сприятеля с всички хора, независимо от тяхната народност, цвят или вяра.

    Надявам се, че имаш времето и желанието да узнаеш как голяма част от човечеството, което живее, следвайки учението за всемирното приятелство, гледа на твоите действия. Ние нямаме ни най-малко съмнение в твоята храброст или твоята преданост към родината, нито вярваме, че си чудовището, което описват враговете ти. Но твоите собствени писания и слова, както и тези на приятелите и поддръжниците ти, не оставят никакво място за съмнение, че много от постъпките ти са чудовищни и непристойни за човешкото достойнство, особено според хора като мен, които вярват във всемирното приятелство. Такива постъпки са твоето унижение на Чехословакия, изнасилването на Полша и поглъщането на Дания. Аз съм наясно, че според твоя мироглед тези злодеяния са велики дела. Но ние сме обучавани от детство да гледаме на тях като на действия, принизяващи човечеството. Следователно ние не можем да пожелаем успех на военните ти действия.

   Но се намираме в уникална ситуация. Ние се съпротивляваме на британския империализъм не по-малко, отколкото на нацизма. Ако има разлика между двете, тя е в мярката. Една пета от човешката раса е била покорена от британците по начини, които не издържат на критика. Нашата съпротива не цели да нарани британците. Ние искаме да ги променим, не да ги победим на бойното поле. Нашето е невъоръжен бунт срещу британското иго. Но независимо дали ще успеем да ги променим или не, ние сме твърдо решени чрез ненасилствено несъдействие да направим тяхното управление невъзможно. Това е метод, който в своята същност не се нуждае от защита. Той е основан на знанието, че никой подтисник не може да изпълни своите цели без определено съдействие, доброволно или насилствено, от жертвата.

   Нашите господари можеха да се разпореждат със земята ни и с телата ни, но не с душите ни. Те могат да придобият контрол над последното само и единствено ако избият всички индийци — мъже, жени и деца. Че не всички ще проявят такъв героизъм и че значително количество страх може да пречупи гръбнака на бунта, са верни аргументи, но не са съществени. Защото, ако се намери определен брой мъже и жени в Индия, които да са готови без никаква лоша умисъл към потисниците да дадат живота си, вместо да преклонят глави, те ще успеят да покажат начина за освобождение от тиранията на насилието. Аз бих желал да ми повярваш, когато казвам, че ще се намерят неочаквано голям брой такива мъже и жени в Индия. Те се обучават на това през последните 20 години.

   От половин век насам ние се опитваме да се освободим от британското иго. Движението за независимост никога не е било толкова силно, както сега. Най-влиятелната политическа организация, имам предвид Индийския национален конгрес, се опитва да постигне това. Ние вече имаме значителен успех с ненасилствени методи. Ние се опитваме да намерим правилния начин да се противопоставим на най-организираното насилие в света, олицетворено от Британската империя. Ти оспорваш властта им. Времето ще покаже кои са по-организирани — германците или британците. Ние знаем какво означава за нас британското владичество, не само за нас, но и за другите неевропейски раси по света. Но ние никога не бихме пожелали да се прекрати британското иго с помощта на Германия. Ние намерихме сила в ненасилието, което, ако се впрегне правилно, може без съмнение да се справи с всички най-жестоки сили в света, взети заедно. В ненасилствените техники, както казах, не съществува поражение. Там е „успех или смърт“, без да убиваш или да нараняваш други хора. Може да се приложи на практика без пари и очевидно без помощта на науката на разрушението, която ти си развил до такава висока степен. За мен е чудно, че ти не проумяваш, че никой няма монопол над тази наука. Ако не британците, то някоя друга сила със сигурност ще измисли по-унищожителни методи от вашите и ще ви бие с вашите камъни по вашите глави.

    Не оставяш нищо на твоите хората, с което да се гордеят. Те няма как да се гордеят с изпълнението на жестоко дело, без значение колко умело е изпълнено. Аз затова се обръщам към теб — в името на човечеството да спреш войната. Няма да изгубиш нищо, ако оставиш всички спорове между Германия и Великобритания да се решат от взаимно избран международен трибунал. Ако спечелиш войната, това няма да докаже, че си бил прав. Това ще докаже само и единствено, че твоята сила на разрушение е по-голяма. Докато едно решение в твоя полза на безпристрастен трибунал би показало честно, доколкото е човешки възможно, коя от страните е права.

   Ти знаеш, че не много отдавна отправих призив към всеки британец да приеме моя метод за ненасилствено противопоставяне. Направих го, защото британците ме приемат за приятел, въпреки че съм бунтовник. Аз съм непознат на теб и твоя народ. Нямам смелостта да отправя към теб призива, който отправих към всеки британец. Не защото не е валиден и за теб със същата сила, с която е валиден за британците. Но сегашното ми предложение е много просто, защото е много по-практично и изпитано.

   През тези празнични дни, когато сърцата на народите от Европа копнеят за мир, ние прекратихме даже нашето мирно съпротивление. Толкова ли много искам от теб — да направиш опит за поне временно примирие, което за теб лично може да не значи нищо, но което е жизненоважно за милионите европейци, чиито безмълвни ридания за мир чувам, защото ушите ми са привикнали да чуват милионите безмълвни? Имах намерение да се обърна едновременно към теб и господин Мусолини, с когото имах честта да се запозная, докато бях в Рим при пътуването ми до Англия като участник в Конференцията на кръглата маса. Надявам се, че след необходимите промени той ще приеме това като обръщение и към него.

Аз съм,
твой искрен приятел,
М. К. Ганди

24 декември 1940 г.


Превод: Кирил Атанасов

Източник: mkgandhi.org


ВИЖТЕ ОЩЕ:

Красивото писмо на Албер Камю до неговия учител

Махатма Ганди: „Побеждавайте с ненавистта с любов, неправдата със справедливост,

насилието с търпение“

Адвокат, политик, пацифист, боец за човешка свобода, баща на нацията… Махатма Ганди е познат с много лица, но едно е сигурно – светът го помни като истински лидер, който вдъхновява чрез личен пример.

За него Айнщайн ще каже: „На бъдещите поколения ще бъде трудно да повярват, че някога такъв човек, от плът и кръв, е ходил по земята“, а ние ще добавим, че мъдростта, която ни е оставил е безценна. Ако се вслушваме в думите му и ги прилагаме, ще живеем в един по-добър свят…

0a41fca144869ad55cb26c8329d7ebb2

 „Ако искаш да промениш бъдещето, бъди промяната в настоящето.“

„Слабият никога не прощава. Прошката е качество на силния.“

„Принципът „око за око“ ще направи целия свят сляп.“

 „Свободата не струва нищо, ако в себе си не включва свободата да правите грешки.“

„Познавам трима тирани, а единият е тихият глас на съвестта.“

„ Без моето съгласие никой не може да ми навреди.“

„За величието на нацията и за нейния морален прогрес може да съдите по отношението към животните.“

o (1)

„Винаги е било загадка за мен: как хората могат да уважават себе си, ако се отнасят унизително към другите като тях.“

„Любовта никога не изисква – тя винаги дава. Любовта винаги страда, но никога не протестира, никога не отмъщава.“

„Има ли цел, ще се намерят и средства.“

„Трябва да знаете, че и най-силният може да прояви слабост, а и най-мъдрият може да допусне грешка.“

„Побеждавайте ненавистта с любов, неправдата със справедливост, насилието с търпение.“ 

ee0f779774f36589f30199372c1a6373

„Щом е възможно за един, значи е възможно за всички.“

 „Човек е продукт на собствените си мисли. Каквото мисли, това и става.“

„Каквото и да направите в живота си, то вероятно ще бъде незначително. По-важното е да го направите.“

На една лекция професорът ни представи нова студентка. Усетих, как по рамото някой ме докосна. До мен застана дребна стара жена, усмихваща се така искрено, че неволно предизвика и моята усмивка.

– Привет хубавице, казвам се Роза и съм на 87 години, – каза тя. – Мога ли да се присъединя и да седна до теб?

Усмихнах се и се преместих, за да й направя място.

– Разбира се, седнете. Мога ли да зная, какво ви води в университета на тая крехка възраст? – прииска ми се да се пошегувам аз.

– Тук съм, за да срещна богат мъж, да се оженя за него и да му народя куп дечица… – намигайки ми се усмихна възрастната жена.

– Добре де, а ако питам сериозно? – Роза ми допадаше все повече и повече.

– А сега сериозно – винаги съм искала да завърша университета и ето ме тук, – отвърна Роза.

След лекциите се отправихме към студентския стол и обядвахме заедно. Оттогава, през всичките три месеца, аз и Роза обядвахме заедно. Тя се превърна в душата на целия студентски випуск. Всички с радост общуваха с нея и разговорите винаги бяха шумни и весели. В края на семестъра, по време на официалната вечер на випуска, поканихме Роза да произнесе реч. Когато излезе на трибуната, листчетата с написани думи паднаха от ръцете й. Смутена, Роза ги събра, но не успя да вдигне всички.

– Моля за извинение, толкова разсеяна съм станала! Заради съпруга си зарязах бирата и започнах да пия уиски – но от него се напивам доста по-бързо, – пошегува се тя. – Вече не мога да си събера скъпоценните листчета, затова нека да кажа това, което мисля.

Когато залата се успокои и притихна, Роза продължи своята реч.

– Ние не спираме на играем, защото сме възрастни. Ние остаряваме, защото спираме да играем. Има няколко тайни на младостта, щастието и успеха. Вие сте длъжни да се усмихвате и всеки ден да откривате забавното в живота. На вас ви е нужна мечта. Когато престанете да мечтаете – умирате. Около вас има толкова много хора, които вече са „мъртви”, но те дори не осъзнават това! Има огромна разлика между остаряването и порастването. Ако вие сте на 19 и цяла година се търкаляте на дивана без да правите нищо – ще станете на 20. Ако аз се търкалям на дивана цяла година и нищо не правя – аз ще навърша 88. Няма нищо сложно в това да остаряваш, но е нужен талант, за да растеш. Дарът е в това да откриеш нови пътища за себе си в промените. За нищо не съжалявайте! Старите хора обичайно не жалят за вече направеното, те скърбят за онова, което не са успели да направят. А от смъртта се страхуват най-силно онези, които са натрупали твърде много съжаление. 

Свършвайки речта си с думите „С уважение, Роза”, старата жена се върна на своето място. Ние всички мълчахме, а думите й се бяха врязали в сърцата и умовете ни. След една година, Роза се дипломира и получи своето висше образование, за което така бе мечтала. След седмица, тя тихо напусна този свят – в съня си.

04

Повече от 2000 студенти я изпратиха в последния й път и почетоха паметта на тази светла жена, която ни показа, че никога не е късно да станеш този, който искаш да бъдеш. Остаряването е неизбежно, порастването – въпрос на избор.

Той се ражда без ръце и крака, заради рядка болест, но въпреки това става една от най-мотивиращите личности на нашето време. (Не)щастната съдба на Ник Войчич всъщност му помага да разбере, че щастието е преди всичко избор. И ето че днес той e влюбен в живота, той е щастливо женен, той е баща, той  вдъхновява милиони хора по света.

CDR_02212014_1161_jmt

Ник има да ни каже за вярата в себе си, затова нека се запознаем с едни от най-въздействащите цитати от книгата му „Живот без граници“…

„Когато ви се прииска да се откажете от мечтата си, наложете си да работите върху нея още един ден, седмица, месец, година. Ще се изумите от това, което ще стане, ако направите това.“ 

***

„Стани приятел, когато имаш нужда от приятел. Дай надежда, когато самият ти се нуждаеш от надежда.“

***

„Ако никой не ти отваря, почукай на няколко врати.“

***

„Винаги можем да намерим един в друг нещо лошо и несъвършено. Но аз предпочитам да гледам на тези неща като на самородно злато.“

***

Nick-and-Daniel

„Дръжте се така, че собствените ви постъпки да вдъхновяват първо вас самите.“

***

„Не трябва да живеем с очакването, че щастието ще настъпи, когато постигнем дадена цел или се сдобием с някаква вещ. Щастието трябва да бъде част от живота ни постоянно, а за да се случи това, трябва да се стремим към хармония – духовна, психическа, емоционална, физическа.“

***

„Трябва да осъзнаем, че понякога е невъзможно да получиш отговор.“ 

***

„Когато не сте готови да приемете себе си, няма да можете да приемете и другите хора.“

***

„В света има толкова много проблеми, които нямат нищо общо с мен. Убеден съм, че животът ми е хиляди пъти по-лесен от този на много хора.“

***

„Много рано научих, че да молиш за помощ е възможно и необходимо. Независимо дали тялото ти е нормално или не, има неща, които не могат да се преодолеят, ако си сам.“

***

„Опитайте се да се вгледате в края на своя животи след това започнете да живеете така, че когато стигнете до този момент, да не съжалявате за нищо.“

***

nick-vujicic-with-his-wife-kanae-on-their-wedding-day

„Любовта няма нищо общо с това какво можеш или не можеш, кой си или кой не си. Истинската любов се взира право в сърцето!“

***

„Когато се сблъскаш с трудност, намери в нея истинска радост.“

***

„Гледайте на отношението към живота като на дистанционно управление. Ако програмата не ви харесва, просто превключете на друга. Така е и с отношението към живота: когато не сте доволни от резултата, променяте подхода, независимо от това пред какъв проблем сте изправени.“

***

„Тези, които се смятат за загубеняци, са хора, които не разбират колко са близо до успеха.“

***

„Перфектният външен вид е нищо, ако душата е развалена.“

***

„Не е задължително да правите грандиозни проекти, за да посеете добри семена. Дори и малките неща могат да означават много за някой друг.“

***

nick-vujicic-and-his-wife-are-expecting-their-second-child

„Една от най-големите радости в живота е да бъдеш част от нещо по-голямо от твоя собствен живот и личен опит.“

***

„В стресова ситуация, когато имате усещането, че нямате сили да се справите, е много важно да умеете да разделяте нещата, които се случват извън вас от тези, които стават вътре във вас.“

***

„Животът може да бъде хубав, ако избереш да бъде такъв.“

***

„Преди се питах: защо аз? Защо това се случи точно с мен. Сега си казвам: защо пък не с мен?“

***

„Още един ден, още една възможност!“ 

11221470_10155823186680573_1974702588778038515_n

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Анджелина Джоли: Бъди себе си. Отгледай деца. Бъди добър приятел.

12 правила за успех от най-богатия човек на всички времена