Free...

Free...

Още една цигара след страст. Обожавам ги. Никотинът ме изпълва отвътре като глътка чисто опиянение… Опиум? Чувствам се така, все едно съм взела смъртоносна...

All right. Well, take care yourself. I guess that’s what you’re best, presence old master? A tremor in the Force. The last time felt...