Мария Монтесори е била дипломиран лекар, но с право можем да я наречем лечител на детските души.

Вдъхновена от трудовете на Е. О. Сьоген и Фридрих Фрьобел, тя създава възпитателен метод, основаващ се главно върху развиването на усещанията. Монтесори широко използва привлекателни материали за свободните, индивидуални дейности, благодарение на които детето укрепва своето зараждащо се Аз.

Въпреки че подходите й търпят немалко критика, не можем да не се съгласим, че има много истина в заключенията и думите й:

Децата се учат от това, което ги заобикаля.

Ако едно дете често е критикувано, то се учи да съди.

5a4c0c82addad4e2181d65e18c68ed74

Ако едно дете често е хвалено – то се научава да цени себе и и другите.

Ако детето ви расте във враждебна среда – то се учи да се бори.

6790bf22948f6b34d635fb0bce5e6d59

Ако сте честни с детето си – то ще израсне честен човек.

6535422ef9e841674aa3b0d7eb116bb6

Ако едно дете често бива осмивано – то ще израсне срамежливо и свито.

Ако едно дете живее с чувството за сигурност – то ще има вяра в другите.

f54050969843ef51ec772108a06cd0c5

Ако едно дете често е порицавано – то често ще изпитва чувство за вина.

Ако едно дете често среща одобрение – то ще се научи да цени себе си.

8897e5a8a3e24874a1afea69c849f366

Ако сте снизходителни към детето – то ще се научи на търпение.

Ако често се веселите с детето – то ще изгради доверие във вас.

Ако едно дете живее в атмосфера на приятелство и добронамереност – то ще се научи как да открива любовта.

2fb62ad02ab6878d5cd607ca380ea4d8

Не говорете лошо за детето – нито в негово присъствие, нито в негово отсъствие.

Съсредоточете се върху развитието на добрите качества в детето, така че за лошите да не остане място.

c02836f6ca58a8e0f8df51acdb870bc0

Слушайте внимателно какво говорят и ви питат децата ви и винаги им отговаряйте.

Уважавайте детето, дори когато греши, грешките са поправими – не е важно дали ще бъдат поправени веднага или след време.

Бъдете готови да помагате във всяка ситуация на дете, което търси и опитва.

79f379de7da409d139f81356b38f4081

Помагайте на детето си да развива своите способности от най-ранна възраст. Правете това с търпение, грижа, разбирателство и любов.

f5a04180ea3a373d70c73892bf336d2a

Във възпитанието на детето винаги се придържайте към основния принцип, а именно – показвайте му най-доброто от себе си.

Коментирай

Коментара